Ons Punt

Ons Punt is een sociaal maatschappelijk netwerk voor iedereen die zich tot de groter wordende groep van senioren [vanaf ca. 50 jaar] in de gemeente Hoogeveen rekent. Een zelfredzame generatie van oudere jongeren die veelal plezier aan het leven hebben, maar voor wie niet alles even vanzelfsprekend op rolletjes loopt.

Voor wie en waarom Ons Punt?
Omdat we samen verder komen dan alleen, omdat we elkaar gezelschap kunnen bieden en van elkaar kunnen leren is Ons Punt de uitvalsbasis om met elkaar te delen en van elkaar te leren in de ruimste zin van het woord. Wij willen iedereen die zich aangesproken voelt vragen om zich aan te melden als lid. En het lidmaatschap is gratis. Omdat het regeringsbeleid erop is gericht, dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen en leven, wordt men min of meer gedwongen al vroeg te beginnen met nadenken over de invulling van de eigen ‘oude dag’. Natuurlijk zijn er mensen die genoeg om handen hebben, die het heerlijk vinden om individueel te genieten van hun vrije tijd. Maar er zijn ook mensen die in een gat vallen, die geen doel hebben, die in een isolement geraken wanneer ze de pensioengerechtigde leeftijd bereiken of die door de zorg voor een partner aan huis gebonden zijn. Ook voor hen is er Ons Punt.

Doelstelling van stichting Ons Punt
De doelstelling is ondersteuning en kennis delen bij het wegwijs worden op het gebied van de computer en moderne elektronica, maar ook het bieden van ontspanning en recreatie voor deze doelgroep. De stichting focust voornamelijk op het met elkaar in contact brengen, en op het uit hun isolement halen van mensen. Want iedereen verdient ’t dat ie meetelt in de maatschappij. Dat is een belangrijk punt dat de stichting wil maken.

Ons Punt wil een club zijn zonder ‘etiket’. De maatschappij bestaat uit verschillende lagen en mensen van allerlei signatuur. En met elkaar maken we de samenleving. Natuurlijk is er de eigen sportclub, de vereniging of kerk waarvan men lid is, maar soms is er ook de behoefte om buiten die kaders contact te leggen met mensen om je heen. Net als op straat, in de winkel of bij een evenement. Bovendien is niet iedereen lid van een club of vereniging.

Wil je meer weten over Ons Punt? Kijk dan op de website: www.onspunt.nl

Navigeer snel naar:

  • Home